Ik gebruik regelmatig de Lecher antenne in mijn praktijk om aanvullende informatie te krijgen. Daarnaast kan de Lecher antenne een bevestiging geven van de keuze en de werking van het door mij gekozen homeopathische middel.

Wat houdt de Lecher antenne in

Wetenschappers hebben vastgesteld dat alle materie haar samenhang en bestaan te danken heeft aan een constante trilling van energie. Energie beweegt zich in een golf en in deeltjes, o.a. in het Terahertzgebied, en heeft een specifieke trillingsfrequentie. Alle levensprocessen zijn hier op gebaseerd.
Ieder gezond orgaan, weefsel of aandoening heeft standaard frequenties, welke zijn opgesteld na langdurig onderzoek van de onderzoeker en leraar Walter Kunnen.
Dankzij vervolgonderzoek zijn inmiddels heel veel frequenties bekend van het lichaam en pathogene belastingen meetbaar. Dit maakt zeer gedetailleerd onderzoek mogelijk.

De Lecher antenne kan, met zijn magnetische polen, de lengte van de energiegolf waar hij op wordt geplaatst bepalen en daarmee de frequentie van het orgaan in kwestie. Wanneer de ‘meetlat’ op een energiebaan wordt geplaatst maakt deze een aantal slagen. In één van de handgrepen van de meetlat bevindt zich een magneetstaafje. Hiermee kan naar keuze een positieve of een negatieve polariteit worden ingesteld, zodat positieve en negatieve energie, aanwezig in een orgaan, met elkaar vergeleken kunnen worden.

Het aantal slagen dat de antenne maakt bepaalt de (energie)frequentie van het orgaan dat wordt gemeten. Wanneer dit afwijkt van de standaardfrequentie, is een orgaan uit balans. De Lecher antenne maakt het mogelijk om in korte tijd veel informatie te verzamelen over organen, weefsels, ontstekingshaarden, emoties, parasieten, bepaalde aandoeningen, et cetera. Ook pijnlijke plekken zijn op die manier goed op te sporen.
De Lecher antenne wordt op deze manier met succes gebruikt in de woonbiologie en in de geneeskunde.

De Lecher antenne is vernoemd naar de Duitse fysicus Ernst Lecher (1856- 1926) die in 1890 voor het eerst de snelheid van elektromagnetische golven onderzocht, dankzij de zogenoemde ‘parallelle draden van Lecher’. De antenne zelf is ontworpen door de Duitse natuurkundige R. Schneider.

Met de Lecher antenne is het mogelijk om in een korte tijd informatie in te winnen over de energetische toestand van mens, dier, een woning of een verblijf (zoals een stal). Ieder gezond orgaan, weefsel of aandoening heeft standaardfrequenties, welke zijn opgesteld na langdurig onderzoek van de onderzoeker en leraar Walter Kunnen.